Inga Britas farfars morfar

 Från slutet av 1600 talet.

Anna Wastesdotter far var Waste Clemensson på Östergården, hon är född den första april 1742. Broder Olof blir hemmansägare på Aspöja. Brodern föddes 1748. Mer om släkten Wastesson/Skärlund på annat blad.

En annan gren var Vaste Olofsson som hade två söner som blev hemmansägare på Aspöja, det var Per född 1738 och Bengt född 1751. Fadern Vaste Olofsson var en av åtta åbor som friköpte sitt cronoskärshemman och blev sin egen. Detta gällde också för Waste Clemensson som skatteköpte ¼ mtl. Aspöja år 1757.

Annas far var ju bonden Waste Clemensson på Östergården, som var född 1698 och borde haft minnen från ryssens härjningar sommaren 1719. Ryssen använde sig av lätta galärer när man seglade i den svenska skärgården, 2 till 300 båtar som gjorde attacker mot den svenska befolkningen längst Östersjökusten, bland städer som brändes ned var Norrköping. Många skärgårdsöar fick också påhälsning där man plundrade, eldhärjade och slog ihjäl befolkningen. Med dessa krigshändelser som bakgrund undrar man hur Aspöja, Waste och hans föräldrar klarade sig, att Waste kom undan med livet, vet vi dock.

Waste Clemenssons dotter Anna blev änka bara några år in på 1770 talet (då man inte hittade kroppen efter sin man Olof efter att han hade drunknat så finns inget datum för hans död, dock hittade man kvarlevorna 1781). I sitt äktenskap med Olof fick Anna en son som fick namnet Pehr.

Hon gifte om sig 1777 med bonden på Aspöja Måns Larsson född den 20/7 1754. De fick en dotter den 26/7 1780 som i dopboken kallas Carin men som hon senare i livet ändrar till, Catharina. Mer om denna familj senare.

Pehr Olofsson, den son som Olof Olofsson och Anna Wastesdotter fick är då halvsyskon med Catharina. Pehr finns på Östergården under sin uppväxt och sedermera blir han brukare till en av bygårdarna. Han gifter sig 23/11 1793 med Lucia Larsdotter född den 10/4 1763. De får barnen Olof och Anna. Denne Olof Persson är far till Inga Brita. Han föddes den 14/12 1794,

Olofs far Pehr Olofsson dör i lungsot 1806, han blev 38 år, då är sonen Olof bara 12 år. Modern Lucia överlever sin man i 24 år.

Lucias far Lars Matthsson är också Aspöjabo medan Lucias mor kommer från Rimö, hon heter Walborg Månsdotter och är född 1731, de gifter sig 9/11 1755. Lucia har en bror som heter Sven Larsson och är fiskare och bonde på Aspöja.

Olof Persson är den tredje kända generationen som innehar det lilla hemmanet 1/24 mtl. Östergården på Aspöja. Hans syster Anna bor också på bygården och då tillsammans med deras mor Lucia. 1814 22/11 är det så dags för Olof att gifta sig, hans utvalda är en kvinna  som heter Ingrid Persdotter.

Till skillnad från den övriga släkten så härstammar inte Ingrid från Aspöja utan kommer från fastlandsidan. Det är ingen dramatisk annorlunda plats på jorden hon kommer från, socknen heter Jonsberg och stället heter Rumgärdet som ligger mellan Häradshammar och Arkösund. Där föds hon den 8/9 1789 och flyttar samma år med sin familj till Rönö socken där hennes far tar över ett båtsmanstorp och tjänsten som båtsman.  Modern, Maja Jönsdotter och Per Olofsson ( det är ingen risk att förväxla denne ”Per Olofsson” med andra i släkt trädet då han som båtsman får namnet Trumpen) har varit gifta sedan 1771 och de har 5 barn där Ingrid är den yngsta i barnaskaran. Hennes äldre bröder heter Johan och är född 1778, Olof, 1779, Sven, 1783, Jöns, 1787. De tar sig namnet Söderholm som vuxna.

Per Trumpens båtmansställe heter Stubbekulla och ligger nordöst om Rönö kyrka. Jag har för avsikt att forska i hans militära bana, det är inte omöjligt att han var utkommenderad när det rysk-svenska sjöslaget vid Svensksund i Finska viken ägde rum år 1790. Trumpen dör dock inte i något sjöslag utan dör i en mycket vanlig sjukdom för just sjömän nämligen lungsot. Han blir 59 år och dör den 3/2 1806. Hans hustru Maja dör den 13/12 1810.

Trumpens dotter Ingrid har i vuxen ålder flyttat ut till Aspöja för att tjäna som piga och tar även pigjobb på en angränsande ö, Trännö för att så 22/11 1814 ingå giftermål med Olof Persson och bosätta sig på Östergård Aspöja. Där på Östergården har Olofs syster Anna flyttat till Wrångö och deras mor Lucia har blivit fattighjon. Vad som innefattas i att vara fattighjon är lite oklart, vad jag vet så bodde hon kvar på gården ända till sin död 1830. I kyrkoböckerna så skrev man att man kommit ”Till hus”.

Olof och Ingrid innehar hemmanet på Östergården  under ett halvt sekel, de får halvdussinet barn varav 5 barn når vuxen ålder. Yngsta dottern Inga Brita är den släkting som gjort mig delaktig i Aspöjas historia och som gjort att hon blivit en kär anförvant. Min farfars mor som hon är.

Inga Britas Aspöja – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Stamfadern Waste Clemensson