Ursvik

Karlssonsläktet 2
Johan Fredrik 90 år. En del av ”Karlssonsläktet” uppvaktar.

Ursvik är ett lantbruk som ligger vid Slätbakens norrsida och ägorna har sin gräns mot viken i söder. År 1834 köper Jonas Carlsson född 1800 på Thorstorpet Ö Ny och Maja Stina Jonsdotter född 1802 i Lövdalen, gården. Det är ju mormor Hildas farfar och farmor jag talar om.  De gifte sig 1828 och bodde först i Trärum Skällviks socken, där föds deras två första barn, Christina 1830, Karl August 1832, och på Ursvik föds Nils Johan 1834 (anfadern), Anders 1836, Anna Charlotta 1839.

Det är Nils Johan som tar vid på gården då hans far Jonas Carlsson dör 1848 endast 48 år gammal. I dödboken står det att han hade haft ”svagt bröst i flera år-dog av slag efter 14 timmars svåra plågor”.

Tillsammans med änkan driver den 14 åriga Nils Johan lantbruket, men vid bouppteckningen ska en förmyndare förvalta de omyndiga barnens arv i gården. Det oundvikliga blir då en försäljning av frälse hemmanet.  Det finns två gårdar på Ursvik och det blir den andra gårdens ägare kyrkvärden och bonden Peter Johansson född 1812, som köper änkan Maja Stinas och barnens del av Ursvik. Nils Johan flyttar 1852 från Ursvik, det stället som sett honom födas, han är då 18 år.

Drängplatser i Kuddby socken är det som gäller de närmaste tio åren, Brånnestad, Linåker och Unnerstad är gårdar han jobbar på. Så 1861 gifter han sig och flyttar till Bomansved i Drothems socken (se andra blad).

Även Nils Johans mor änkan Maja Stina kommer att ha ett liknande leverne, det är undantag och det är ”Till hus” mellan socknarna Å och Kuddby. Samma ställen som sonen är dräng på är hennes bostadsort. Det är Linåker, Smedstorp och Brånnestad, men det verkar inte vara vid samma tidpunkt så bostad delades inte mellan dem. Först efter närmare femton års åtskillnad kommer mor och son bo på samma ställe. Det är när familjen Nils Johan och Inga Lotta Löfgren erbjuder Maja Stina till att flytta in på Bomansved. Där kommer änkan bo tills hon dör 81 år gammal 1884. Min mormor är då elva år, så kontakten med farmodern har ju funnits under stort sätt hela hennes barndomstid.

Så tillbaks till forntiden!  Maja Stinas far, bonden Jonas Granbom var född 1741 i Ringarum. Han var bonde på Grindtorp ett antal år innan han blev bonde på Lövdalen. På Grindtorp var han gift med Greta Larsdotter och de fick 4 barn. Första frun på Lövdalen hette Maria Jönsdotter dock fick de inga barn och vad som hände med henne, vet jag ej, men så blev det hustru nummer tre, Stina Andersdotter. Det är hon som är Maja Stinas mor.

Hon är född 1762 i Skönberga. De får 3 barn, Brita 1796, och så Maja Stina 6/10 1802, Greta Lisa 1805.

Jonas Granbom dör den 14/7 1812 i Lövdalen han blev 71 år gammal. Änkan Christina (Stina) Andersdotter kommer att äga gården Lövdalen i 27 år efter makens död, hon dör den13/1 1839, 76 år gammal.

Det blir mågen Swen Pehrsson som arrenderar lantbruket. Han kommer från Brevik och gifter sig med Maja Stinas syster Brita. Det som är något annorlunda är att han som avlägsen släkting till mig, samtidigt är Krono fjärdingsman, det har jag aldrig sett tidigare i min släktforskning. Nu blir han inte så gammal, han dör nämligen redan vid 43 års ålder. Svärmodern Stina överlevde honom med 1 år hon dog nämligen 1839, 76 år.

En episod på Lövdalen var när den 28 åriga drängen Pehr Persson hade gjort sig skyldig till stöld. I kyrkoboken står det ”för stöld blivit avstraffad med 40 par spö-visat sturskhet mot sin senaste husbonde”. Man kan undra om det var på grund av fjärdingsmannen som tjuven blev påkommen. Ett ohyggligt straff under alla förhållande och då helst anklagelsen om sturskhet mot husbonde.

Märtas mor Hilda, vars far hette ju Nils Johan Jonsson och hans far i sin tur hette ju Jonas Carlsson. Han och hans familj bodde på torpet Thorstorpet.

Föräldrarnas namn är Carl Jonsson född den 7/2 1768 i Ö Ny och Ingrid Nilsdotter född den 16/2 1765 i Häradshammar. De gifte sig 1795 och fick 4 barn: Maria 1796, Jonas 1800 (anfader) sedermera ägare av Ursvik, Nils 1802 sedermera ägare av Starrmyra, Inga Stina 1806, alla är födda på Thorstorpet.

Här måste jag göra ett inlägg, eftersom jag bott i Ö Ny socken under sommarloven på 50-talet, så känner jag till alla ställen mellan Slätbaken och Ö Ny kyrka. Det finns inget ställe jag kan tänka mig som heter Thorstorpet där det borde ha legat enligt husförhörslängderna.  Men ett mycket gammalt ställe som inte är omnämnt i kyrkoboken är Asplund och det är just detta ställe som jag tror kunde ha hetat Thorstorpet, på den tiden. Skulle inte Thorstorpet ligga där jag tror, finns ett förslag till, och det på ett ställe med bostadslämningar cirka 50 meter öster om vägkorset, Stegeborg-Å vägen-Östra Ny. Obs! Se nästa kapitel!

Märtas Mor – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Den naturliga knutpunkten Björkliden