Nämndeman Söderholm och Olof Pehrsson Skärlund

Carl Johan Söderholm 8/10 1817.

Denne man tar jag upp i min släktkrönika, inte för att han är släkt utan för att han bodde på Aspöja vid samma tid som folk ur min släkt bodde där, och att han i vuxen ålder tog sig samma namn som Inga Britas bröder och morbröder, namnet Söderholm.

Carl Johans far kom från Norrköping 1808, hans namn var Johan Uhr och var född den 19/9 1789. Han blev kronobåtsman på Risudden Nr. 133.

Sonen, Carl Johan föds den 8/10 1817 och vid 15 års ålder flyttar han till Carlsö och tar sin första drängplats sedan följer Lamskär och Ekö för att 1842 ta arbete på Thorönsborg.

Fram till tjänsten på Thorönsborg har hans efternamn varit Johansson efter sin far Johan (lite konstigt att faderns efternamn inte blev sonens, då det var ett så annorlunda namn, UHR). Men när han tar denna plats på Thorönsborg ändras hans efternamn till Söderholm.

Så efter cirka 3 år flyttar han till Aspöja. Året är 1842 och samma år gifter han sig med Anna Chatarina Jönsdotter född den 20/4 1816.

Han blir ägare till Aspöja Wästergård 1/8 hemman. Första barnet, en dotter föds 1847 och heter Anna Sophia därefter får familjen Söderholm trillingar. Den 6/10 och 7/10 1851 föder Anna Chatarina två söner och en dotter. Alla överlever födseln men mellanbarnet Carl Alfred dör efter cirka 2 år den 7/4 1853. Sonen Frans Johan och systern Emma Christina uppnår vuxen ålder. Frans Johan Söderholm gifter sig 17/6 1884 med Brita Wilhelmina Nilsdotter  och får 7 barn, 4 söner och 3 döttrar.

Men för att inte gå händelserna i förväg så tillbaka till Carl Johan och Anna Chatarina. Där fortsätter barnafödandet, En flicka föds den 3/5 1854 och hon heter Wilhelmina Charlotta, så kommer det sista barnet den 5/5 1857 hon heter Carolina Mathilda. Carolina blir dock bara 10 år gammal då hon dör den 7/11 1867. Hon hinner dock bli moderlös då mor Anna Chatarina dör när hon är bara 2 år gammal. Hustrun Anna Chatarina dör 1859 och året efter gifter Carl Johan om sig med granngårdens änka Inga Olofsdotter född den 25/10 1814. Hon har varit gift med Sandell på Aspöja och fick med honom 4 barn där ett tvillingpar ingår men där endast Olof August född 1852 överlevde. Två döttrar, Anna Lena Sandell 1839 och Helmina Carolina Sandell född 1845 finns med i den nya familjen och även Inga Lenas son född den 12/5 1863.

13/1 1886 dör så Carl Johans andra hustru, då har Frans Johan blivit hemmansägare på Aspöja sedan 2 år tillbaka och Carl Johan ”satt på undantag”.

Förutom att C J varit hemmansägare har han verkat som nämndeman också. Carl Johan Söderholm blev 86 år gammal. Han dog den 4/11 1903.

Olof Pehrsson Skärlund Född 24/12 1770 och Elin Pehrsdotter Född 22/11 1767

Olof Pehrsson Skärlund 24/12 1770 och Elin Pehrsdotter 22/11 1767 är ju barn till Pehr Wastesson och kusiner till Inga Britas farfar Pehr Olofsson och även Anna Wastesdotters dotter i andra giftermålet Carin (Catharina) Månsdotter.

(Stämmer inte! Per Wastessons far var Vaste Olofsson och inte Waste Clemensson.)

Elin Pehrsdotter 1767 flyttar till Lamskär och gifter sig, här lämnar jag henne men det kan vara troligt att barn från hennes familj dyker upp på Aspöja igen. Forskning om detta skulle ge besked på den punkten.

Olof Skärlund gifter sig 1801 med Anna Benetsdotter som är född 1778.

De får barnen:
Benet 7/8 1801
Peter 28/2 1803
Carin (Catharina) 27/5 1805
Elin 24/11 1807
Sven 24/11 1809
Anna 31/12 1814
Maria 21/10 1818
Olof 1/10 1812
Efter att hustrun Anna dött den 16/4 1821 gifter Olof om sig 1822 med Maja Persdotter född 1782.

Barn.
Britta Christina 16/11 1824.
Fadern Pehr Wastesson äger ett skattehemman på Aspöja Östergård och det är där som sonen Olof Skärlund börjar ett långvarit ägande och med honom flera generationers brukande av gårdar på Aspöja.

Samtliga Olofs söner blir brukare av hemman i varierande storlek. Men man har gjort en förflyttning på boplats, det är Westergården som är sönernas adress.

Olof Skärlund född den 24/12 1770 dör den 13/10 1841, då har ett antal av hans barnbarn också gårdar på Aspöja. Deras respektive familjer går att följa i kyrkoböckerna men jag kommer inte att göra någon utförligare uppföljning av Skärlunds. Jag konstaterar att det är den släkt som har störst utbredning på Aspöja med omnejd. Det är också ett barnbarn till Olof S. som blir första skollärarinnan på ön nämligen Carolina Skärlund född 1857.

Alla ättlingar från Wastesson trädet har gårdar på Aspöja och den gård som tillhör min släkt är Östergården där Olof Persson född 1794 (namne med Olof Pehrsson Skärlund) bor med hustrun Ingrid Persdotter och 5 barn. Olofs far Pehr Olofsson är kusin med O.Skärlund.

Aspöja östergård
Undertecknad besöker Östergården idag. Lite av ett renoveringsobjekt faktiskt

Olofs son Peter (Inga Britas bror) har också ett hemman på Westergården. P. Söderholm med hustru Karolina Henriksdotter och son Per Axel född den22/12-1860.

En annan familj som etablerar sig på ön är Follin. Johan August Follin kom från Gryt den 21/4 1823. Så är det familjen Sandell och Asplund. Asplunds kommer ifrån båtmanstället på Aspöja, Asplingtorp.

Nämndemannen Carl Johan Söderholm född den 8/10 1817 flyttar till Aspöja 1842 och införskaffar sig ett hemman på Westergården den gården tar sonen Frans Johan över på 1880 talet. Jag har följt deras levnad i en spec. uppdatering, detta för att klargöra om han är släkt med de andra Söderholmarna. Inget visar på att så är fallet.

En gård på Westergården innehavs av Måns Larsson som är gift med Anna Wastesdotter (hennes andra gifte). Deras dotter Catharina tar över gården tillsammans med hennes man Carl Jonsson de får 5 barn, alla söner och där sonen Petter tar över gården på 1840 talet.

Catharina Månsdotter och Carl Jonsson gifter sig 1808, de får följande

Barn:
Petter 6/9 1808
Nils 2/11 1810
Johan 10/8 1817
Sven 26/10 1819
Bengt 27/12 1822

Denna familj kan också härledas till mitt (vårt) släktträd. Anna Wastesdotter är ju som jag tidigare skrivit Inga Britas farfars mor.

Aspöja är en smältdegel av inbördes släktförhållande, någonstans i släkterna har man en anknytning till varandra men är det något som är unikt jämfört med fastlandet? Så långt jag har tittat på det är det inte det. Tvärtom så är man väldigt noggranna med att det inte är någon ”inavel” som förekommer på öarna. Öborna har så vitt man kan se en väldig kontroll på om man är nära släkt eller ej. Det finns svågrar och det finns svägerskor i granngården men inte någon direkt genetisk släkt. Om det är kyrkans förtjänst eller om det är människans förtjänst låter jag vara osagt.

En annan fråga är, hade man ett bra förhållande till varandra, när man bodde på ett så begränsat område som man gjorde? Var inte den enes släkt ett rivaliserande inslag i den andres släkt?

Jag tror att havet får människorna till en större gemenskap, man delar farorna med det stormande havet man ordnar med gemensamma seglatser vid kyrkobesök och förnödenhetsinhandlingar och upplogning av vintervägar på isarna och inte att förglömma deras kunskap i skridskoåkande. Skärgårdsfolket var ett härdat släkte så att vara besläktad med dessa människor är något att vara stolt över.

Personer på Aspöja – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Inga Britas Syskon