Min Farfar och Farmor

Farfar Karl Axel Fredrik Johansson

 Född den 26/12 1859 Död den 26/9 1903. Ålder: 44 år.

Han föddes som tredje barnet i en barnaskara på sju barn. Första barnet en flicka Johanna Charlotta är död då farfar kommer till världen, hon dör 5 år gammal och året är 1857. Broder Anders Johan föds 1857, alltså samma år som syster Johanna dör. Anders kommer också att dö ung, han blir nämligen bara 25 år. Så 1883 blir Axel Fredrik äldsta överlevande barnet till Johan och Inga Brita men vid det laget har fader Johan varit död i 8 år, han dör 1875. Faderns död blir också starten för Axel Fredrik att söka tjänst utanför hemmet. Det blir drängjobb på gårdar i Häradshammar, Fjerdingstad, Hestad, Sätterstad och Lundby. Som jag skrivit om på annan plats har jag beskrivit hur och var farfar och farmor träffades och även giftermålet 1883.

Farmor Johanna Matilda var 21 år gammal när hon ingick giftermål med Axel Fredrik som var 24 år.

Vad som fick farfar att fara kring på Vikbolandet som en skottspole kan man bara ha funderingar om, antingen var det snåla bönder med undermåliga bostäder och allmän otrivsamhet på gårdarna eller hade han svårt att anpassa sig till det ofta överlägsna sätt man behandlade statardrängar på. Nu var det så också att man blev bara städslad för ett år i taget, så efter kontraktstidens utgång hoppades han på en ny och bättre plats. Ett ställe bryter dock mönstret det är Hägn där familjen bosätter sig i dryga fem år. Från bröllopet 1883 till hans död 1903 har han varit på 8 gårdar (kanske inte så sensationellt för att vara statare).

barn gulnat fotot

Farmor Johanna Matilda med barnen Alma (står själv) och Gunhild (I knäet). Bilen är tagen vid torpet Hägn någon gång 1899-1900.

Gårdarna Johanna och Axel Fredrik bodde och arbetade på:

Klockargården Lundby.
Ludden Östra Stenby. Där föddes Filip Albin den 21/8 1884.
Östergård Rönö. Där föddes Axel Hjalmar den 9/12 1886.
Möllestad Häradshammar. Där föddes August Herman den 22/3 1889.
Kongstorp under Maritzberg Östra Husby. Där föddes Gunnar den 9/5 1893.
Hägn Häradshammar. Där föddes Gunhild den 3/3 1896, Alma 5/9 1897, Gunhild den 24/3 1899, Helga 8/7 1900 och Georg den 23/6 1901. Fem barn på sex år, den första flickan Gunhild 1896 dog dock efter ett halvt år.
Örtomta Östra Ny.
Pålstorp Kuddby.

Torpet Hägn
Torpet Hägn idag

Familjen Johansson fick 9 barn, det kan i sammanhanget påpekas att det är första familjen i mitt släktträd som har namnet Johansson och det efter Axel Fredriks far JOHAN Fredrik.

På Pålstorp i Kuddby socken inträffar tragedin, farfar kommer in i en depression som kanske har med att hans äldsta son Albin precis har dött 17 år gammal och även hans syster Clara har dött några månader tidigare eller kan det vara som de fyra yngsta barnen fått sig berättats, och som de i vuxen ålder sagt att deras far ”fått tarmvred så hans smärtor gjorde att han ville hoppa i brunnen för att bli av med sina plågor”.  Vad socknen ställde upp med var att med tvång hämta honom och föra honom till hospitalet i Vadstena, myndighetens kommentar var: Fattig, orolig, opålitlig och stundom våldsam.

Farfar avreste i en bulthjulsvagn från Påltorp den 8/5 1903 och dog den 24/9 1903 i Vadstena, dödsorsaken enligt sjukhuset skulle ha varit tuberkulos. Min farbror, Gunnar fick fira sin 10 års dag utan sin far då ”sockna” tog pappan ifrån tioårsjubilaren dagen innan. Min pappa var då inte fyllda 2 år, nu ska vi se vad det blev av honom, hans syskon och hans mor, se nästa blad!

 Farmor Johanna Mathilda Pettersson/Johansson.

Född i Qvarsebo den 5 juni 1862. Död i Skärblacka 23 april 1940.

Farmors föräldrar och syskon och deras bostadsort finns på en annan sida, här vill jag redogöra för hennes arbetsplatser fram till giftermålet med farfar.

Första pigtjänsten tar hon som 15 åring. Stället heter Långmossen i Qvarsebo socken 1877-1878, så blir det Sätterstad på Vikbolands sidan, socknen är Häradshammar. Till Sätterstad kommer en ung man (20 år) och blir dräng, året är 1879, han heter Axel Fredrik och är min farfar. Där på gården har sedan ett år tillbaka Johanna Mathilda jobbat och nu träffas de för första gången. Mathilda har hunnit bli 17 år och nu är det bara att låta fantasin flöda, blir det kärlek vid första ögonkastet? Det jag vet är att man gick skilda vägar när det gällde arbetsplatser, Mathilda flyttar till en gård som heter Wagnstad som även detta ställe ligger i Häradshammars socken och så blir det Lundby i samma socken.

Axel Fredrik tar en plats på Hestad efter Sätterstad och så blir det Lundby även för honom i november 1881. Här träffas Axel Fredrik och Johanna Mathilda åter varandra, där blir de definitivt ett par och giftermål planeras. Bröllopet äger rum 1/10 1883.

Livet på Lervik – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Farfars syskon