Märtas Mor och Morbror Oskar Fredrik

 Hilda Augusta Nilsson född den 5/4 1873 död den 18/2 1936

Johan Fredrik och Hilda i Haglund
Johan Fredrik och Hilda utanför Haglund.
Detta ska inte förväxlas med Hagalund som ligger i Drothems Socken! Haglund ligger i Skällviks socken.

Hilda är född på Bomanssved under Lund i Drothems socken. Hennes föräldrar är: Nils Johan Jonsson född i Ursvik Å socken den 10/6 1834 och Inga Lotta Löfgren född i Skönberga den 16/1 1842, de gifte sig 1861.

Hildas far Nils Johan Jonsson kommer att bli ägare av Bomanssved i anslutning till att han gifter sig med Inga Lotta Löfgren (Nils Johan Jonsson se, kap. Ursvik), torpet låg 3,5–4 km. från Söderköping vid Östra Rydsvägen på Lunds ägor, men är sedan länge borta.

Det är på Skönberga kyrkboställe som Inga Lottas föräldrar är städslade. Fadern heter Jonas Löfgren och modern heter Brita Cajsa Nilsdotter. Jonas och Brita Cajsa flyttar till Bomanssved samma år som dottern Inga Lotta föds, 1842 är året då Löfgen köper gården, detta ställe kommer sedan att vara i vår (min) släkt i över 75 år.

Brita Cajsa Nilsdotter kommer från Västra Harg, en socken utanför Mjölby. Jag kommer att skriva ett eget kapitel om henne och hennes släkt anor ( se Vägen till Bomanssved) Mormor Hildas föräldrar dör på Bomanssved.

Även mormor Hildas mormor dör på Bomanssved, Brita Cajsa dör den 12/12 1855 endast 34 år gammal. Jonas Löfgren gifter om sig året efter (1856) och blir ägare till Mellangården 1/8 mtl. Bleckstad. De sista åren bodde familjen på Bleckstad-Ålderro, han dog 1902 och hans fru Carolina 1906.
Nils Johan dör den 22/1 1916, han blev 82 år gammal. Och Inga Lotta Löfgren dör den 3/6 1918 och blev 76 år.

Hilda har 5 syskon, 4 når vuxen ålder.
Johan Filip 1862, Carl Leonard 1865, Oskar Fredrik 1867, Albert Theodor 1870 död 1873 tre månader innan Hilda Augusta föds, Jonas Alfred 1877

Mormor Hilda gifter sig den 23/10 1892 med morfar Johan Fredrik Karlsson och det är på Hagalund där familjen har sin bostad. Från 1893 till år 1900 har 6 barn föds på Hagalund, därefter är det på Mariehovs ägor som ytterligare 7 barn föds (barnen finns på annan plats i berättelsen). 13 barn föder således Hilda Augusta på 19 år.

 

Hildas bror – Oskar Fredrik 

Jag har nu för avsikt att titta närmare på någon av mormor Hildas syskon. Det får bli Oskar Fredrik född den 1/12 1867 på Bomanssved i Drothems socken.

Han är 6 år äldre än sin syster Hilda. Oskar Fredrik arbetar som jordbruksarbetare på gårdarna vid Lunds ägor. Han bor på föräldrastället Bomanssved och ditt flyttar hans tillkommande, Amanda Sofia Sjöberg från Börrum. Oskar Fredrik är 27 år då han gifter sig med Amanda Sofia som är 4 år äldre, giftermålet sker midsommaren 1894.  Hon har ett barn med sig in i äktenskapet, det är OÄ. sonen Fritz Ferdinand som är 7 år, född den 4/3 1887. Deras första gemensamma barn föds i Mars året efter giftermålet, 1895 får de sonen Ernst Walter.

Bomanssved.png

Familjen har nu flyttat till Östra Lund och till ett före detta båtsmanstorp, det ligger bara ett stenkast från Bomanssved, torpstället ägs av fadern Nils Johan Jonsson och Gotthard Arvidsson på Östergården som äger var sin halva. Här utökas familjen med döttrarna Agnes Maria 1897, Sofia Margareta 1899, Anna Olivia 1901 och Märta Evelina 1904.

Oskar Fredrik och Amanda Sofia har nu 2 söner och 4 döttrar då det nu vid 1902 års prästanteckningar står att Fritz Ferdinand beviljats konfirmationsundervisning i Skönberga. Han är ju 15 år och om det har med att göra vem som är fader till honom eller något annat som gör att det inte blir i Drothem konfirmationen sker vet jag ej.

1905 flyttar familjen några stenkast bort, torpet heter Bråthagen och det är fortfarande under Lunds ägor. Fritz bor inte längre hemma, men nya barn kommer till. 1906 föds Karl Oskar och så dottern Ingeborg Charlotta 1908. Så tar familjen en fosterson 1914 som är 6 år och i prästens anteckningar skrivs han som idiot. Vid 13 års ålder kommer han att flytta till sinnesslöanstalt Skogsfrid i Linköping. En fosterdotter har också kommit till familjen, det är den 3 åriga flickan Maria Viola Färdig, hon kommer att bo hos fosterföräldrarna under 2 år, från 1919 till 1921.

Under året 1916 har familjen flyttat närmare Söderköping, de bor nu på Stenkullen vid Bleckstad. Här kommer de att bo i närmare 20 år då det blir flyttning in till Söderköping, året är 1935. Adressen är stadsägan 183 Hagahov, det ligger mittemot ridhuset Alboga. Samtliga barn har för länge sedan flyttat ut, många har platser (arbeten) nära Söderköping.

Oskar Fredrik var lantbruksarbetare hela sin verksamma tid och är 68 år då de kommit till Hagahov, han och Amanda Sofia har fostrat 8 barn och därtill varit fosterföräldrar under viss tid. En iakttagelse är att han inte tagit ”stat” utan hela sin levnad svarat för sin egen bostad och därmed sluppit undan det vidriga livet som statare. Bomanssved har varit som en garanti för familjens självständighet, är min slutsats.

Fram till 1916 hade Oskar Fredrik nära kontakt med sina föräldrar Nils Johan Jonsson och Inga Lotta Löfgren då de bodde inom 1 km. från varandra.

Oskar Fredrik är min mors morbror men jag har aldrig hört talas om denna familj innan jag börjat släktforska. Oskar Fredrik dör 1945, 78 år gammal. Amanda Sofia f. Sjöberg dör på ålderdomshemmet Hammarspången Söderköping 1954 hon blev 91 år.

Jag har sagt vid ett flertal gånger att halva Söderköping är på ett eller annat sätt är släkt, eller släkt till släkten, med min ursprungsfamilj. Det bekräftas inte minst av denna släktforskning.

Ps. Hammarspången ligger på samma plats som min dotterson går i skola, gossen heter Emil, han och hans familj bor förövrigt bara 3,5 km från min huvudspaning, BOMANSSVED.

En liten inblick i statarlivets vedermödor – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Ursvik