Livet på Lervik

Johan Fredrik Larsson 11/8 1821 min farfars far

Inga Brita Olofsdotter 22/10 1830 min farfars mor

NOTIS: JF,s födelsedatum kommer att ändras! En felläsning i kyrkoboken 1837 kommer att göra JF ett halvår äldre än sitt födelse datum, det nya datumet är 11/2, dock är det samma år, 1821.

En spekulation, hur hade Johan Fredrik fått reda på att godset Kåreholm sökte arbetskraft?

Det är riktigt att Kåreholm hade investerat i en ny ladugårdsbyggnad som togs i bruk på 1840 talet och som rimligen fodrade ett tillskott av arbetare. Men att JF, ensam som han varit på sina arbetsställen i Gårdeby och Västra Husby under många år skulle få den ingivelsen att söka sin lycka ”österut” var för den tiden lite annorlunda.

Ute på Aspöja hade den 19 åriga flickan bestämt sig för att söka en pigtjänst på Kåreholm och med en segelbåtslift över till fastlandet på Vikbolandet tågade hon upp till sockenhuset i Rönö för inskrivning. Medan hon står där och blir inskriven så kommer det in en herre bakom henne som har för avsikt att också bli inskriven. Inga Brita född den 22/10 1830 får nummer 26 i inskrivningsboken, mannen bakom henne får nummer 27 och hans namn är Johan Fredrik Larsson född den 11/2 1821.

JF söker en rättarplats på Kåreholm (det kan jämföras med ladugårdsförman med senare tids yrkesbenämning), denna tjänst hade han tills han 1852 fick möjlighet att bli torpare på Lervik, ett skattehemman under Kåreholm. Att han sökte sig till ett eget ställe hade en naturlig förklaring då Inga Brita och Johan Fredrik hade blivit ”fästfolk” och de hade bestämt sig för giftermål. Så blir det då bröllop en tidig vårdag (25/3) 1852. och så flyttar man in på torpet Lervik.

rester av det gamla lervik
Resterna av det gamla Lervik

Lervik blir som en knutpunkt för min släkt, jag har utsett Johan Fredrik och Inga Brita som mina huvudaktörer i släktforskningen,

Brånsätterlinjen möter och förenar sig med Aspöjalinjen. Från Lervik härstammar det förpliktigande efternamnet JOHANSSON, Johan Fredrik är anfadern. Vid varje förening (avkomma) mellan två personer blir det en sammankoppling mellan två folkstammar (mer eller mindre skilda) så egentligen skulle det kunna vara någon av de andra 5 föreningarna i svärdlinjen på pappas sida som skulle kunna bedömas som huvudaktör men för mig har det varit naturligt att se familjen på Lervik och där min farfar är född som knutpunkten.

Inga Brita och Johan Fredrik får 7 barn, första barnet Johanna Charlotta föds på hösten samma år som föräldrarna gifter sig, 16/9 1852. Hon blir dock bara 5 år gammal. Nr.2 Anders Johan född 7/4 1857. Som barn nummer tre föds min farfar Karl Axel Fredrik den 26/12 1859. Christina Mathilda är född 1863, Per August 1865, Clara är född 1869 och så det sista barnet Otto Leonard 20/9 1874. Otto föds knappt 4 månader innan sin fars dödsdag, Johan Fredrik dör i lunginflammation den 7/1 1875.

Här måste jag bryta in med en egen fundering, denne Otto Leonard bör vara den gamla man som kom hem i mitt föräldrahem och önskade övernattning några gånger på tidigt 50 tal. Så långt har jag alltså kommit i min släktforskning att det finns människor som jag personligen har kommit i kontakt med. En bekräftelse på mina funderingar skulle jag kunnat få om min bror Rune hade levt då jag vet att han talade om denne Otto vid något tillfälle.  Rättelse: Efter att jag följt upp barnen på Lervik så är det inte han, utan pappas morbror Leander som jag har förväxlat.

Det blev 23 år på Lervik för Johan Fredrik medan Inga Brita kommer att vara på Lervik i 65 år. Inga Brita tar hand om de barn som inte har flyttat ut när hon blir ensam familjeförsörjare. Som ”rättaränka” klarar hon sig tills hon som mycket gammal dör den 15/6 1917. Om man ska spekulera hur hon kunde få bo kvar på hemmanet och hur hon klarade sin försörjning så tror jag att de sjöfarande släktingarna kunde angöra bryggan nere vid Slätbaken och att förnödenheter kunde levereras. Även hennes utflyttade barn bor inom ett rimligt avstånd från Rönö och Lervik så kontakt fanns säkert med dem. Jag vet att barnbarnet Gunnar hälsade på sin farmor. Jag var ju sommarbarn hos farbror Gunnar och faster Emmy i Stegeborg, så där hörde jag farbror Gunnar berätta om Rönö och hans farmor. Däremot så har jag inget minne av att min far Georg berättade om Rönö och Lervik.  De första 25 åren efter Johan Fredriks död så hade hon säkert någon pigtjänst på Kåreholm också. Inga Brita blir 87 år gammal medan Johan Fredrik blir 53 år.
Inga Brita överlever fyra av sina barn: Johanna Charlotta dör 1857 5 år Anders Johan dör 1883 25 år. Axel Fredrik dör 1903 44 år. Clara dör 1903 33 år. Otto Leonard dör året efter mor Inga Brita 1918. 44 år.

Norrbolinjen – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Min Farfar och Farmor