Karonlinen på Skörtinge

1680 tal.  Anders Moberg och hustru Margareta.

Medan Mobergs grannar och bekanta på Skörtinge med omnejd står som föräldrar till nya telningar i socknen i princip varje år så finns inte Anders Moberg med i dopböckerna och det kan tyda på att han är ute i krigstjänst. Hans hustru är dock ett flitigt anlitat dopvittne då hon förekommer mycket ofta i dopboken. Men så 4/4 1714 föds sonen Sven och det är han som vuxen bor på stället, Broskog Västra Husby.

Anders är min farfars farfars farfars far och är född 1689.

Anders var soldat (ryttare) under det stora nordiska kriget, Sverige hade förlorat vid slaget vid Poltava 1709 och ryssarna var inte sena med att utnyttja denna seger, Finland, Baltstaterna, Polen och Pommern attackerades och vi var i stort behov av nya stridskrafter. Det är då som Anders Moberg genom indelningsverket får ryttartjänsten på Skörtinge som är ett rusthållarställe, det troliga är att han får tjänsten efter någon stupad ryttare i utlandstjänst och får då samtidigt den förras soldatnamn (Moberg) och hans soldattorp på Skörtinge.

Det är 1710 som slaget vid Helsingborg äger rum, Sverige och Magnus Stenbock vinner en seger över Danmark och det kan mycket väl vara så att anfadern Moberg där gör sin debut på slagfältet.

1714 är han dock hemma i Skärkind då han är med vid dopet av sin förstfödde son Sven. Men redan året därpå börjar förberedelserna för nästa krig, Karl XII har kommit hem till Sverige igen från att ha varit ute i Europa i 15 år och stridit med blandat resultat, nu ämnar han gå i krig mot Norge. En av dem som varit med karoliner kungen under hans fältslag ute i Europa och som var med vid kalabaliken i Bender är generalmajor Urbanowitz och som är polack, han blir Anders Mobergs exercis chef på Malmen i Linköping men det är på Ekeby som första Corporialskapet som Anders tillhör har sin förläggning. Moberg är kommenderad till krigstjänst i Norge 1718 och tillhör syd armen tills kungens död den 30 november. Fälttåget upphör och det blir hemgång. Det kan sägas att syd armens reträtt var mycket lindrigare än den nord armen fick utstå med en vintermarsch där 3000 soldater dog under hemmarschen. Men det blir inte mycket bättre att vara på hemmaplan och försvara det utarmade landet. Ryssens planer på hämnd på Karl XII och att samtidigt sätta press på Sverige att sluta fred resulterar i det som kommer att kallas rysshärjningarna 1719. Ryssarna seglade med sin stridsflotta utmed Sveriges östra kust och satte städer och byar i brand. Bara 2 mil från Skärkind brände ryssarna staden Norrköping och det är här som ryttaren Anders Moberg får ett dödande svärdshugg av en rysk kosack. Det som vi vet är att i kyrkoboken står det att han blev ihjälslagen av ett svärd, och mitt antagande är att befälhavaren Urbanowitz kommenderade sitt rytteri att anfalla ryssen så fort han kommit fram till Norrköping då det var det ända som gällde för en karolin som varit med Karl XII under mer en ett decennium.  Generalmajoren förfogade över något hundratal ryttare medan ryssen hade en här på 4–6 tusen man, däribland ridande kosacker. En ojämn drabbning som ändade Anders Mobergs liv.

Grundstenar Broskog
Grundstenar från soldat torpet i Skörtinge

Det jag kan konstatera är att den tidigaste anfadern som jag med säkerhet har kunnat spåra blev dräpt av ryssen och det genom att han försökte försvara den stad som jag sedermera föddes i.

Anders Mobergs frånfälle finns med i dödboken först 1721 och där står att han blev 30 år. I generalmönstrings rullorna så blev han 35 år. Och har varit militär i 8 år. I dödboken står det att hans andra son Jofa dött han föddes den 7/3 1718 och blev bara 1½ år.

Hustrun Margareta Emundsdotter och sonen Sven får lämna soldattorpet för en ny ryttare med namnet Moberg, det troliga är att hon gifter om sig och flyttar till ett ställe som heter Broskog som ligger ett par km. från Skörtinge. Någon gång på 1730 talet tar sonen Sven över Broskog och då med sin hustru Cherstin Andersdotter.

Min släkt och dess historia – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Brånsätterlinjen
Ryska Scärd
Ryska värjor av de slag som avslutade Anders Mobergs liv