Karlssonsläktet

När jag växte upp så hörde jag ofta ordet ”Karlssons släktet”, det var nog inte så konstigt, då min mormor hade fött tretton barn.
Det går nog att säga att ”Karlssons släkten” kom att präglas av min morfar som var en ”barsker ordning” (uttrycket kommer från min far Georg). En episod:  Morfar kommer in i köket där en av sönerna sitter vid matbordet med ”huvudet i händerna”, en örfil utdelas och säger samtidigt att ”nya hus behöver inga stöttor”.

Mors föräldrar hette Johan Fredrik Karlsson och Hilda Augusta Nilsson

Karlssonsläktet
Hela familjen Karlsson i Haglund
Främre raden från Vänster: Henrik, Johan Fredrik, Hilda och Ivar
Damerna i mittenraden: Hildur, Ester, Aina och Märta
Bakre raden: Ture, Einar, Gerhard, Evert och Nils

Mors far: Johan Fredrik Karlsson föddes den 21/7 1862, död 24/3 1953

Han är född på torparstället Hestad nr:4 som ligger på Bolltorps ägor någon mil sydöst om Söderköping. Johan Fredrik är nummer tre i en barnaskara på sex barn, det sjätte barnet dör dock efter knappt ett år. Det är på herrgården Bolltorp han börjar jobba och då som smedlärling, men han bor med sina föräldrar på torpet Hestad. Detta gör han tills hans familj flyttar.  Johan Fredrik är 17 år då fadern Carl Johan och modern Lena Sofia Sjölander flyttar från Bolltorps ägor och Skönberga socken.

Märtas släktlinje

Fadern Carl Johan hade köpt en utjordsäga 1/30 mtl. som heter Hagalund i Drothems socken, året är 1879.  Johan Fredrik tar där sin första drängplats utanför hemmet, det blir på gården Gångestad ¼ mtl året är 1880 och det blir i hans gamla hemsocken Skönberga. Efter ett drygt år är han tillbaka till Hagalund. Carl Johan och Lena Sofia har tagit en 2 årig fosterflicka, Ida Albertina som är född 4/1 1885, till sitt hem.

Det är på gården Målslätten (något hundratals meter från Hagalund) som Johan Fredrik jobbar. Stället ligger på vikbolandssidan, någon halvmil utanför Söderköping på vägen mot Ö Husby.

Nu är det 1892 och Hilda Augusta Nilsson kommer att bli skriven på stället Hagalund. Hon kommer närmast från Bomansved som även det ligger inom Lund i Drothem liksom Hagalund (mer om min mormor på egen sida). Det blir giftermål den 23/10 1892 och de kommer att bo på Hagalund. Man kan tänka sig att det måste varit mer än en byggnad då den nya familjen kommer att utökas med fyra barn fram till att de flyttar till nästa ställe.  Det blir ett år på gården Grimstad som han arrenderar.

1898 blir Johan Fredrik ”statarkarl” på Mariehov där får han 1905 möjlighet att få flytta till torpet Kleven under Mariehovs ägor Drothem socken. Fyra barn kommer att födas i statarlängan på Mariehov medan de sista tre barnen föds i ”Kleva”.   Här gör jag en sen upptäckt i kyrkoboken!  Det föds ett barn till nämligen Helga Sofia som är född den 21/11 och dör den 8/12 året 1906.

Kleven ligger något hundratal meter från Dockan vid Göta kanal.

”KLEVA”

Alla syskonen har samband med torpstället Kleven som ligger på Mariehovs ägor ett Klevastenkast från Dockan.  Således är det Söderköping som är deras hemvist. När de som vuxna har skaffat familj så kommer mer än en hälft (6) av syskonen bo i Söderköping hela eller del av sin levnad. När det gäller mina kusiner så kan man dubblera antalet som har haft sin bostad i Söderköping.

 

                             Bilder från Kleven

grupp foto vid ramunder

På bilden till vänster kan vi se Ramunderberget i bakgrunden. Kortet är taget vid Kleva 1913.
Syster Hildur med en del av sina Syskon.
Från vänster: Gerhard,  Ture, I famnen Nils, Märta och så är det Evert.

Fotografen har även samlat de tre äldsta sönerna på det stället som motorvägen i dag går fram. Det kan nämnas att gården i bakgrunden är Christinelund. Märtas bröder är från vänster, Henrik, Einar och Ivar (Klevivar).
Gruppbilden på nästan alla barnen i Kleven och med deras föräldrar.  Storasyster Ester fattas, hon har flyttat till Gävle.

 

 

Henrik Ivar och Einar framför Charlottenberg

grupp foto

Flytten från Kleva

Från Kleven flyttar familjen den 17/6 1921 (mer om familjen och var barnen är födda kommer i anslutning till mors mor) till torpstället Haglund på Stegeborgs ägor. Det blev 16 år på Kleven och cirka 25 år i Haglund.

 

grupp foto 2
Här ser vi ett antal kusiner till mig under ett besök i Haglund.  Fr. vänster: moster Esters barn, Rune och Bengt. Moster Ainas son Allan, Morbror Einars tvillingar Birgitta och Ingvar, sitter i Morbror Ivars dotters, Maj-Britts, knä. Därefter Maj-Britts bror Henry och tvillingarnas storebror Lennart står längst till höger. 

 

Sista flytten gör Johan Fredrik som änkling, och det tillsammans med fyra av hans barn. Det blir ett köp av hemmansgården Åsvedal i Valdemarsviks socken.

För första gången kan min morfar säga sig vara hemmansägare och då tillsammans med de fyra barnen, Hildur, Gerhard, Ture och Nils.

Johan Fredrik med oxen
Det är nu på mitten av fyrtiotalet som Johan Fredrik börjar investera och det gör han på sitt sätt. Han driver igenom sin vilja att köpa det säkra före det osäkra, det innebar att istället för att köpa en traktor som föreslagits av hans barn, så går den drygt 80-åriga mannen till Borkhult (3,5 mil från Åsvedal) för att inhandla en oxe.

Den 24/3 1953 blev det dock en möjlighet för hans barn att driva gården mer rationellt, då dör nämligen min morfar 91 år gammal.

 

Skölander – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Min morfars systrar