Inga Britas Syskon

Peter Olofsson, Inga Britas bror
Född 2/2 1815. – Sjörövaren? Se egen sida

Peter är uppvuxen på Östergården Aspöja han bor tillsammans med föräldrarna och yngre bröder. Redan 1827, när han är 12 år gammal börjar han arbeta, i kyrkoboken står det att han är på Wrångö och vid 17 års ålder så är det en annan hemort som står antecknat i kyrkoboken, så det man kan konstatera är att när hans syster Inga Brita föds 1830 så har Peter lämnat föräldrahemmet för länge sedan. Troligtvis är det så att han är med någon skärgårdsskuta och arbetar som skeppsdräng. Så 1836 flyttar han till Norrköping och sjömanshuset, han tar hyra på slupen Venus och kommer att ingå i en besättning bestående av skepparen och tillika kaptenen A. Österman, Peter Söderholm (se nedan) var jungman och kocken hette Petter Asplund och ibland var man fyra man, då en båtsman och ibland en styrman. En vanlig destination var Stockholm men även Gotland och Gävle gick man på. Han seglade också med en galeas som hette Pelican och där destinationen kunde vara Lübeck eller Stettin.

Peter Olofsson tar sig namnet Söderholm som vuxen, troligen är det i likhet med hans mors bröder (Peters kusiner) som också tog sig namnet Söderholm som vuxna (deras far hette Per Olofsson som tog båtsman tjänst och fick namnet Trumpen).

1840 återkommer han till Aspöja och arbetar som dräng, men med inriktning på sjöfart.

 

Så 1860 är det dags att gifta sig och då med en änka. Skepparen som Carolina Henriksdotter är gift med, dör efter bara 4 års äktenskap, hans namn var Peter Eriksson. Carolina Henriksdotter kommer från Häradshammar och är född 14/6 1827 hon är 12 år yngre än sin tillkommande man Peter Olofsson.

Paret får en son född den 22/12 1860 han heter Per Axel och så får de en dotter 3/1 1864. Flickan som döps till Hilma Charlotta dör samma månad som hon föds, 25/1 1864.

Peter och Carolina har sin bostad på västergården, det är svågern Olof Olofsson Skärlund 1812 som innehar den större delen av hemmanet på västergårds by. Olof är gift med en syster till Carolina, hon heter Johanna Henriksdotter och är 5 år äldre än Carolina. Johanna och Olof får 3 barn, två söner och en dotter. Denna dotter blir den första folkskollärarinnan på Aspöja. Modern Johanna dör den 16/1 1885.

Så tillbaka till familjen Söderholm, sonen Per Axel som är född 1860 gifter sig med Anna Sofia Vilhelmina Wastesson född den 23/11 1867. ( nu har det blivit vanligt att kvinnans efternamn benämns lika för män och kvinnor med slutändelsen ”son”.) Anna Sofia och Per Axel gifter sig den 10/3 1895. Paret får 5 barn. Familjen flyttar till Espholm.            Först fyra flickor så en pojke, namnen är Linnea 96, Alice 1900, Svea 02, Ingeborg 05 och så Axel Harry 07. Sonen flyttar till Jämtland i början på trettiotalet och blir folkskollärare. Döttrarna flyttar till Norrköping och börjar sina yrkeskarriärer bland annat så blir Ingeborg ingenjör och Svea blir sömmerska.

Jag vet inte om det kommer att finnas något intresse för någon att följa upp dem vidare, men skulle man göra det så skulle det säkert visa sig att man varit i kontakt med Söderholmsläkten ett antal gånger då vi som genom Inga Brita Olofsson/Johansson släkten också kom att bli Norrköpingsbor.

När fadern, skepparen Peter Söderholm dör den 6/4 1896, 81 år gammal, så flyttar Per Axel med familj från Västergården till en närbelägen ö sydväst om Aspöja som heter Espholm (numera Äspholmen) det är Anna Sofias far Johan Fredrik Wastesson född 1836 som äger 1/16 mtl. hemman. Även änkan Carolina Henriksdotter följer med till Espholm där hon är bosatt till sin död 1912 då är hon 85 år gammal.  Per Axel går i sin faders fotspår och genom sjömanshuset i Söderköping tar han hyra på diverse båtar.  För att längre fram försörja sig på skeppsnäring men hade samtidigt 1/16 mtl,s hemman på Espholm. Här lämnar jag Inga Britas bror Peter Söderholm och hans släkt, Peters son och sonhustrun är då i 70 års ålder.

Gustaf Olofsson, Inga Britas bror
Född
27/6 1818

Olof Persson och Ingrid Persdotters andra barn.

Han började sitt vuxna liv med ett antal drängplatser, bland annat dräng hos Lars Olofsson på Aspöja Östergård och hos bonden Jonas Andersson. Därefter var han hos Sven Skärlund för att sedan flytta till Wrångö (Vrångö). Så var det öarna Lammskär och Kalsö. När han har anställning hos Carl Johan Österman på Kalsö (Kallsö) så ska han och hans kamrat Asplund segla över till Lammskär men det slutar med att Gustaf drunknar. Det är mitt i vintern eller den 26/12 1843 och han hittas först den 29 maj året därpå. Han blev 25 år gammal. Begravningen kunde hållas den 1 juni 1844.

Det kan nämnas att det är cirka 70 år sedan som Gustafs farfars far drunknade.

Olof Olofsson Söderholm, Inga Britas bror Född 28/2 1824

Olof är uppvuxen på Östergården Aspöja, men redan vid12 års ålder är han dräng ute på ön Klovöja därifrån flyttar han tillbaka till Aspöja och då till Västergård och den gård som hans yngre bror Gustaf jobbar på, det är Swen Olofsson Skärlund (1809) som äger gården. Skärlund har slutat sin sjömanstjänst vid sjömanshuset i Norrköping men inspirerar Olof att bli sjöman och då han dessutom har en bror som är inskriven på Sjömanshuset i Norrköping så blir det hans naturliga yrkesval.

Men innan den tiden kommer flyttar Olof till Lammskär 1843 där han blir arbetskamrat med pigan Carolina Henriksdotter, denna kvinna som Olofs bror Per kommer att gifta sig med, hon har dock sin blivande man där på gården, han heter Peter Eriksson och arbetar som skeppare, de gifter sig drygt 10 år senare men Peter dör bara fyra år efter giftermålet och det är då hon som änka träffar på Olofs bror Per, och de gifter sig.

Detta var lite utanför min uppföljning av Olofs liv, men det kan säkert vara så att de personer som vistas på öarna i S:t Anna skärgård antingen är släkt med varandra eller känner varandra väl. Så blir det flytt till Missjö 1844 och anställning hos Nils Larsson Österberg. Året därpå 1845 är det på gården som ägs av Petter Österman 1/6 mtl. Och så 1847 så tar han anställning hos Olof Österman på Uvmarö (denne man figurerar i brottmålet mot Olofs bror Peter).

Där gifter han sig med systern i huset Inga Christina Persdotter/Österman, året är 1849 hon uppges vara ”ofärdig” De får 2 barn, sonen heter Per August och föds den 11/6 1851. Då har Olof med familj flyttat till Tyrislöt som ligger på N. Finnö.

Skepparen Olof har ändrat sitt efternamn till Söderholm detta borde ha skett när han flyttar till Uvmarö 1847 och då han där gifter in sig med familjen Österman. Inga Cristina är 7 år äldre än Olof. Hon är född 4/4 1817.

Efter Tyrislöt flyttar familjen tillbaks till Missjö och för första gången blir han sin egen på hemmanet 35/192 mtl. Nu kommer olyckorna slag i slag, först dör deras dotter samma år som hon föds 1856, sonen Per August dör den 25/4 1863 han är då 12 år, och så dör hustrun 1877 2/12, 60 år gammal.

Hans familj finns inte längre, själv är han i övre medelåldern (54 år) och när jag läser in den sista rapporteringen från hans liv så tänker jag, ja det var den människans avtryck på vår jord.

Men så fel jag hade, denne Olof Söderholm tänker sig, ett liv till:   Som skeppare så seglar han ofta ner till Gryt och där träffar han en ung vacker kvinna som faller för Olofs skepparkrans, det blir giftermål och det blir bråttom, sonen Olof August Leopold är på väg. Bröllopet står i Häradslöth vid Gryt och tiden är 17/9 1878 då han äktar sin maka Hilma Östling född den 26/6 1852. Hilma flyttar till Missjö i december månad 1878 då har hon med sig deras gemensamme son, Olof August Leopold som föddes den 15/11.  Därefter följer 8 syskon. Olof August kommer att ta över föräldragården en dag (jag kommer att på ett nytt blad registrera den familjen).  Barnen: Olof (se ovan), Anna Olivia 80 3/6, Gustaf Fritz 81 2/11, Ingrid 83 13/2, John Arthur 84 19/6, Oskar Fredrik 85 20/9, Ester Wilhelmina 87 28/5, Ebba Maria 89 27/1, Erik Valdemar 91 16/9.

Olof Söderholm är 67 år när Erik Valdemar föds men han har inte för avsikt att vara någon gammal pensionär utan hans liv går vidare i ytterligare 25 år med många seglatser tills han en oktoberdag vid 92 års ålder drabbas av en hjärnblödning, 15/10 1916. Hilma finns kvar på gården när jag lämnar deras släktträd, året är då 1937.

Sven Olofsson, Inga Britas bror Född 4/11 1826.

Sven är uppvuxen på Östergården Aspöja, han är 4 år äldre än Inga Brita, hans syster som är min farfars mor. År 1839 då han är 13 år börjar han arbeta som dräng, bland annat hos Jonas Andersson på Östergården och därefter 1844 flyttar han till Rimmö och börjar arbeta för Jonas Anderssons bror Pehr Andersson. Där är han tills han 1847 flyttar till Risö och blir dräng hos Waste Knutsson. Så blir det åter en tur på havet för att återvända till Rimmö och hemmansägaren Thyrs Månsson. Det står i böckerna att han skaffade sig ett ”sjöbetyg” 17/4 1851.

Så 1854 är det slut på ungkarlslivet och drängplatserna. Han har hittat en kvinna med samma namn som sin syster, Inga Brita Olofsdotter men som är ett år äldre än henne, hon är född 18/9 1829. De gifter sig 1854 och flyttar in på hemmanet 1/16 mtl. uti Tyrislöt, det är Inga Britas föräldraställe och som hennes far Olof Månsson har brukat.  Redan samma år föds tvillingarna Olof och Emma. Flickan blir bara 3 månader, pojken Olof klarar sig dock längre men olyckan följer honom också, han drunknar vid 6 års ålder.  Det kommer en ny Emma i familjen 1857 då familjen Söderholm får en dotter. Sven har antagit samma namn som sina bröder i samband med giftermålet.

Samma år som den sexårige Olof drunknar 1860 föds sonen Adolf Fredrik 17/5-60.  Så dröjer det fyra år till nästa son föds, Per August kommer till världen den 15/7 1864 men döden väntar på honom också, han blir bara 2 år gammal. Stället på Tyrislöt har delats till två ställen, 1/16 har blivit 1/32 mantal men familjen bor kvar på samma ställe under lång tid framöver.

Så föds den dotter som jag ska följa i hennes liv, hon föds den 7/2 1872 namnet är Hulda Charlotta. Den äldsta dottern Emma som nått vuxen ålder, flyttar hemifrån 1885. Men oturen med Sven och Inga Britas barn tar inte slut, deras vuxna men ogifte son Adolf Fredrik Söderholm avlider den 1/12 1898 på Linköpings lasarett där han vårdas för blodförgiftning, han är inskriven på sjömanshuset i Söderköping och jobbar som sjöman, han blir 38 år gammal.

Hulda Charlotta växer upp på stället i Tyrislöt och någon gång på nittio talet så börjar granngårdens Oskar Henrik uppvakta Hulda. Oskars far hette Johan Johansson och ägare av Lövudden/Tyrislöt, ett 3/16 mantal stort jordbruk. Han var kommen från Skällvik medan Oskars mor kom från Mogata och hette Augusta W. Hylin (Nylin). Oskar Henrik hade 7 syskon.

Hulda och Oskar gifte sig 1896, Hulda var ju född 1872 och hennes Oskar var född den 22/12 1871. De nygifta bosätter sig på Tyrislöt och Oskars försörjning blir sjömansyrket. Arvsanlagen från moder Inga Brita visar sig igen då Hulda föder tvillingar och det samma år som de gifter sig, 1896. Två söner, Axel Oskar och Karl Waldemar föds den 19/9 1896.

Dess värre så går olyckan i arv också, barnen dör efter 1 månad. Nästa barn blir en dotter som föds 7/5 1898 och heter Edit Charlotta. En son föds 1901 13/3 och får namnet Oskar Emanuel.

Sven Söderholm och hans hustru har nu bott på Tyrislöt i 45 år då de tillsammans flyttar TILL HUS 1899. Sven dör där den 27/11 1900 och Inga Brita överlever honom med drygt 2 år och dör 10/4 1903.

En reflektion i sammanhanget är att min far är född 1901 således under Inga Britas levnad och min farfars mor kommer att leva i hela 17 år efter att broder Sven dör. Med andra ord vi är framme i nutid.

Tillbaka till Oskar och Hulda, de har fått en dotter till, hon heter Elsa Teresia och är född den 27/10 1908. Familjen har flyttat till Vänsö där den yngsta dottern dör den 23/9 1914. En son föds den 13/4 1911, han heter Axel Fredrik.

Så flyttar man till Finnö Backgård och Oskar försörjer sig troligtvis som sjöman och bor på gården där väldigt många är skrivna. Så flyttar man 1922 till Vänsö där man blir torpare och Oskar Emanuel tar över arrendet då faderns krafter avtagit men så vitt jag vet så lever familjen Oskar Henrik med maka Hulda Söderholm och två hemmavarande söner kvar än i våra dagar (dåligt skämt).

Oskar Emanuel som var född 1901 och hans bror Axel Fredrik född 1911 hade ju en storasyster också som hette Edit Charlotta. Vad hände med henne? Jo, hon gifte sig med brukaren på Vänö Daniel Karlsson de har två döttrar när de har för avsikt att lämna Vänö för att bosätta sig i Gryt, detta är året 1928.

Hemmansägaren från Tyrislöt Sven Söderholms liv och hans familj i kortform. Sven blev 74 år och hans maka Inga Brita blev också 74 år gammal. De fick barnen, tvillingarna Emma och Olof som båda dog som barn, Olof genom att falla i sjön och drunknade, Per August dör 2 år gammal och så är det deras vuxna son Adolf Fredrik som dör.  Fyra barn dör således ifrån föräldrarna, tre söner och en dotter medan döttrarna Emma och Hulda är överlevarna, de och deras familjer har jag lämnat i livet, man kan inte ta död på alla släktingar!

Mer än hundra år senare kommer jag att besöka hemmanet i Tyrislöt, 1/32 mantal med namnet Mossen. Det är ägaren Stig Karlsson som vi, min son Marcus och jag, av en slump träffar på. Stig har bott på stället under hela sin levnad. Det var hans föräldrar som köpte gården efter att Sven Söderholm hade dött, köpet skedde 1903.

Med få undantag är gården intakt med det stället som Söderholms lämnade. Det måste räknas som helt unikt, så ett stort tack till ägaren av gården Stig Karlsson!

Nämndeman Söderholm och Olof Pehrsson Skärlund – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Sjöröveri och Rättshaveri