Hestad och Bolltorp

Mors farfar torparen Karl Johan Karlsson född den 22/5 1822 död den 18/4 1917. ”Han skulle ha fyllt 95 år om fjorton dagar”

Hestad skylt

Karl Johan är född på torpet Hestad nr.4 och det är det stället som han övertar som vuxen. Bara någon kilometer från Hestad bor den flicka som han kommer att gifta sig med. Både Karl Johan och Lena Sofia jobbar under uppväxtåren på Bolltorp som dräng respektive piga.

Karl Johan har en syster som är äldre än han, Christina Catharina 22/11 1816, och en syster som är yngre än honom, Anna Lovisa 15/7 1830.

Bolltorp
Bolltorp

Hans far är, Karl Magnus Nilsson 1791 14/4 och även han är barnfödd på Hestad. Det är efter honom som Karlsson namnet kommer till.

Modern heter Maria Henriksdotter 1791 1/9 och hon är född i Östra Ryd.
1815 kommer Maria till Hestad från att ha jobbat i Mogata, de gifter sig samma år.

De kommer att framleva sina liv på torpet, Maria dör 1858 och är då 67 år medan Karl Magnus blir 87 år och dör 1878. Det är på ”Till hus” de bodde sedan mitten av fyrtio talet och då tillsammans med deras äldsta dotter Kristina Katarina som var handikappad. Hon dog 5 år efter sin far, 1883. ”Till hus” är som jag tidigare nämnt en slags undantagsstuga, man hade då lämnat över brukandet av marken och hade bara en typ av boenderätt.

Naturen runt Hestad
Natur vid Hestad där släkten huserade i hundra år

 

Hestad nr.4 är även bostaden för Karl Magnus föräldrar Nils Hindricsson & Catharina Månsdotter

Nils Hindricsson var född 1754 eller, som det står i dödboken, 1752. Han är gift två gånger, först med Catharina (Cajsa) Månsdotter som är mor till Karl Magnus (anfader). Cajsa föddes 1755 och dör i ”vattsot” den 1/2 1798, hon blir 43 år gammal.  Hustru nr.2 heter Sara Nilsdotter och hon är född 1769. Giftermålet sker 1798 men redan 1815 dör hon. Hon blev 46 år.

Märtas farfars farfar Nils Hindricsson var född i Börrums socken, men någon gång på slutet av 1750 talet flyttade familjen till Hestad. Nils syskon Anna 1760 och Elisabeth 1762 är födda på Hestad. Det som utmärker sig i dopboken är att dopvittnena 1762 består av de mest prominenta som finns vid Bolltorp. Det är Pappersmästaren Lemcke med hustru madame Lemcke, mjölnaren Gustav på Bolltorp, befallningsmannen Ingman, rättaren Karl vid Bolltorps såg och till sist tjänarinnan Maria på Bolltorp. Det vittnar om att Nils far Hindrich måste ha ingått i den kretsen som hade en befattning med företagandet på Bolltorp. Gissningsvis var Hindrich anställd på pappersbruket. Jag återkommer till Nils Hindicssons föräldrar senare.

Vägen vid Hestad
Vägen passerar Hestad 1 som är den enda kvarvarande gården

Nils och hans första fru Cajsa fick fem barn och det är Karl Magnus (anfader) som är det fjärde barnet (1791). Med Sara får Nils ett barn.

Nils Hindricsson kom att flytta från Hestad och till torpet Berget när sonen Karl Magnus tog över. Detta torpställe låg några hundra meter från Bolltorp. Han dog den 27/8 1820 efter att han som det står i dödboken /legat sjuk sedan våren utan plågor men oförmögen att förtära det minsta, ”tärande sjuk”, han blev 68 år.

Hindrich Larsson 1724 och hustru Ingeborg Nilsdotter 1724

Nils Hindricssons föräldrar gifter sig i Börrums socken omkring 1750. De får fyra barn, två söner, Lars och Nils som föds i Börrum och de båda döttrarna när familjen flyttat till Hestad i Skönberga socken. Flickorna heter Anna 1760 och Elisabeth 1762 (det är hennes dop jag nämnt ovan). Någon gång på 1760 talet blir familjens adress Ugglehagen, ett torpställe som ligger även det bara några hundra meter från Bolltorp. Här arbetar han som lumpsamlare, insamlingen av framför allt linnelump var en förutsättning, eftersom det var råmaterialet, således ett aktat yrke på 1700 talets lumppappersbrukstid. Det kan i sammanhanget sägas att det i lag var förbjudet att inte medverka till insamlingen av lump.

Hur torpställena Hestad och Ugglehagen ägs är lite svårt att utreda men Hindrich blir kvar på Ugglehagen och sonen Nils tar över Hestad, torpställena ligger dock under Bolltorps ägor.

Ingeborg Nilsdotter dör i ”sjuklig feber” den 25/12, juldagen, 1787, hon blev 65 år. Hindrich gifter om sig 1789 med Margareta Nilsdotter som är född 1747. De kommer att vara gifta i elva år, tills Hindrich dör, och det gör han den 26/7 1800 han blev 76 år. Ytterligare ett torp hann Hindrich med, det är torpet Berget och det är där han dör. Hans son slutar också sina dagar på torpet Berget, och det gör han tjugo år senare, 1820. Det är troligt att Bolltorp håller sig med någon sorts social inrättning för gamla människor som arbetat på Bolltorp.

En spekulation med det tyskklingande namnet Hindrich, kunde det varit inflyttade pappersbruksarbetare det handlade om? Valloner kanhända?

Så tillbaka till Karl Johan

Bossgård Drothem 1868-77
Häradsekonomiska karta från 1868–77
Vi ser Bossgård vid Stor åna. Mitt i mot Drothem kyrka.

Han gifter sig ju med grannflickan Lena Sofia Sjölander från gården Bro på Bolltorps ägor. Giftermålet sker den 18/9 1857 och han är då 35 år gammal. Paret får fem barn, fyra döttrar och en son. Pojken är min mors far Johan Fredrik. Flickorna ska jag återkomma till då det är intressant med flytt till N. Amerika och annat smått och gott. Samtliga barn är födda på Hestad, det är först 1879 som familjen flyttar till Drothems socken och stället Hagalund.

Karl Johan Karlsson blir då den sista torparen på Hestad nr.4, det är ett hundraårigt ägande som går i graven i och med flytten till Hagalund.

Karl Johan och Lena Sofia ökar på barnaskaran med fosterbarnet Ida Albertina Carlsson, på stället Hagalund. Denna flicka flyttar med fosterföräldrarna då de efter 18 år flyttar från Hagalund (1897) och till Solskina Bossgård, ett ställe inne i Söderköping vid hospitalskvarnen och Storån. Området tillhörde tidigare Söderköpings Hospital men har nu ny ägare i Östergötlands Landsting.  Där är Ida Albertina boende tills fostermodern Lena Sofia Skölander dör den 5/10 1898, året därpå så flyttar hon till Skönberga socken.

Karl Johan flyttar från Bossgård 1906 och hem till sin dotter och måg som äger gården Finnerstadlöt i Drothems socken. Här slutar Karl Johan sina dagar, det sker den 18/4 1917, 94 år gammal.

Min mor och hennes syskon– Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital –Skölander

Drothems Kyrka
Drothems kyrka, som namngett socknen, är en fin 1200-tals kyrka
Drothem
Karl Johan är den som avslutar kapitlet i Skönberga Socken och flyttar släkten till Drothem. Här döptes till exempel min mor Märta