Farfars syskon

Jag kommer nu att skriva några rader om min farfars syskon.

Anders Johan född 7/4 1857. på Lervik. Död 7/1 1883.

Han tog sin första drängplats i Östra Ny, året var 1873 och han var 16 år fyllda. Anders Johan uppvuxen på Lervik Rönö är barn nummer 2. Äldsta barnet Johanna Charlotta föddes 1852 och dör samma år som Anders Johan föds.

Så följer ett antal dräng platser, det är Gräsbrink, Rönö. Gårdsjö, Häradshammar. Önsätter, Häradshammar. Här tar sjukdomen över och socknen blir hans nästa bostad. Senhösten 1882 flyttar han till sockenstugan och dör bara 2 månader därefter. Dödsdag 7/1 1883. Han har då kommit in på Söderköpings lasarett, diagnosen är tuberkulos eller lungsot. Begravning sker i Söderköping.

Anders Johan blev 25 år och var ogift.

 

Kristina Mathilda Johansdotter 25/6 1863

Min (Berthil) farfars syster, Kristina Mathilda Johansdotter 25/6 1863.

Då Kristinas far Johan Fredrik varit död i 3 år och Inga Brita är ensam försörjare för familjen på Lervik blir det naturligt att det ordnas med hjälp för de barn som bor kvar hemma. Kristina får flytta till sin morbrors familj på Missjö då hon är 15 år gammal, det är morbror Olof som städslar systerdottern som sin fosterdotter men hon vill ”stå på egna ben” så hon söker en pigtjänst redan samma år och kommer till Gräsmarö i Gryt socken. Långt ute i havsbandet nära ön Harstena arbetar hon i cirka 2½ år tills hon hösten 81 flyttar till Ekön mitt i Slätbaken. Där har hon bara roddavstånd för att komma över till Lervik och sin moder Inga Brita. På Ekön stannar hon till 1884 då hon tar en pigtjänst på fastlandsidan och då Kåreholm. Det blir gården Baggetorp, Rönö också innan hon far iväg hösten 1887, till Kila och sitt giftermål med Per Gustaf Alfred Pettersson Käll, se kapitlet ”farmors syskon”.

De tre yngsta barnen på Lervik är Per August 22/11 1865, Clara 7/3 1869 och Otto Leonard 20/9 1874.

I rollen som arbetsförmedlare fixar farfar jobb till sina syskon. Axel Fredrik har varit på ett antal gårdar i Häradshammar när det blivit dags för de yngre syskonen att söka sig någon plats (”plats” är ett ålderdomligt ord för att söka ”arbete”, och eftersom man sökte både arbete och uppehälle var det ett adekvat ord). Det blir gården Lunnebo i Häradshammar för Per August, dit kommer han 1881 och han är då 16 år. Så flyttar Clara hemifrån 1884 och hon är då 15 år. Hennes första gård är Hestad Häradshammar där Axel Fredrik finns, hon blir kvar där tills 1886 då hon flyttar till Lunnebo där Per August är dräng. Min farfar har då flyttat till Lundby och inväntar sin kommande hustru, bröllopet äger rum i Häradshammars kyrka1883. Ja, jag förmodar att han jobbade på Lundbygården också, han kom dit 2 år tidigare, 1881.

På gården Lunnebo i Häradshammar kommer nu de 3 yngsta barnen från Lervik, Rönö att jobba samtidigt. Efter att Otto Leonard som sista barnet lämnat mor Inga Brita som nu är 60 år kvar på Lervik tar han en plats på Espedahl som också ligger i Häradshammars socken. På den gården är han ett år tills han flyttar till Lunnebo 1891. Otto är 16 år när han flyttar hemifrån.

De tre syskonen, men även det fjärde syskonet, min farfar, som var på gården Hägn i Häradshammar socken under åren 1895 till 1901, var högst någon mil från varandra och där Per och Otto turades om att arrendera gårdar. Men för att få någon reda i det hela så får jag följa var och en av de yngsta tre barnen, jag börjar med:

Per August

Efter Lunnebo är det Klacksätter i 2 år sedan Myrby i 2 år därefter år 1896 så blir det Berglund på Reseberga ägor Häradshammar. Någon slags arrendator var han där, det kallas att han ”hyra” stället. Till gården hade en änka flyttat, hon hade varit änka sedan 1881 och var nu drygt 60 år. Hennes dotter kom ofta på besök då hon var piga på Hylinge några kilometer bort. Vid besöken passade arrendatorn Per August på att bekanta sig med Anna Emilia Hertzman som granngårdspigan hette. De blev fästfolk och det blev giftermål, Anna var född 26/4 1873 och bröllopet sker i Häradshammar kyrka 21/5 1898. Samma år föds deras första barn Gertrud Amalia 8/8–98. Anna var 25 år och Per August var 33 år.

Året därpå flyttar de till Hagelösa ägor och till Sandtorp även detta ställe i Häradshammars socken. Det är Anna Hertzmans morbror som ägt Sandtorp men nu är död medan änkan Anna Lena Andersdotter bor kvar på gården. Det blir bara tillfälligt, för redan nästa år 1900 så flyttar familjen till Gårdsjö, Häradshammar, där Per August arrenderar stället och man blir kvar där i 6 år därefter tar broder Otto över arrendet. Familjen har utökats med 2 barn, förutom Gertrud Amalia som föddes på Berglund Reseberga 1898, har hon nu fått syskonen Helga Emilia 8/10 1901, Sigurd Ejnar född den 27/4 1904. År 1906 flyttar familjen till Ö. Husby och gården Ofangärstad No 1. 1/4 mtl. skattehemman. Här föds deras sista egna barn Ellen Elvira 24/6–09, längre fram tar familjen mot en fosterflicka som heter Valborg och är född 1915. Helga Emilia som föddes 1901 dör 1918, 17 år gammal, det är spanska sjukan som grasserar och skördar liv. I sammanhanget kan nämnas att bara en mil från Helga Emilia ligger hennes kusin nedbäddad i samma sjukdom, han heter Georg (min far) och är dräng på Hylinge Häradshammar. Georg myntade ett ganska krasst uttryck över sin sjukdom, han sa: ”jag fick en släng av spanska sjukan”.

På gården Ofangärstad är brukaren Per August och hustru Anna Hertzman verksamma under 15 år, därefter blir det byte av ägare och Per med familj flyttar till en angränsande gård,

Gärstad Nr.1 1/8 mtl. Denna gård brukar han tills granngården blir ledig för arrendering som är dubbelt så stor Gärstad Nr.1 ¼ mtl. Första gården fr. 1921 till 1924 andra gården fr. 1924 till 1931.

Gärstad tiden blir 10 år, så med Ofangärstad så är han arrendator i Östra Husby under 25 år.

Vid fyllda 66 år så drar sig Per August och hustru Anna sig tillbaka genom att skaffa sig ett ställe som heter Högstad, även detta ställe ligger i Ö. Husby. De tre egna barnen har flyttat hemifrån för länge sedan (ett barn, Helga dog ju 1918), men kvar i hemmet i Högstad är fosterflickan Valborg. Hon flyttar till Norrköping 1932 och blir hembiträde, en textilarbetare

som tidigare varit konstapel vid regemente blir hennes tillkommande och det blir giftermål 1935 samma år får de en dotter Emma Valborg 11/3 1935. Tyvärr slutar det tragiskt för den lilla familjen på Repslagaregatan, mamma Valborg dör året därpå 1936. Hon har drabbats av inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit). Fosterflickan som bara blev 21 år kom från Häradshammar.

Här lämnar jag min farfars bror Per August med familj, roligt att kunna lämna dem vid liv då församlingsboken inte har någon anteckning om något annat t.o.m. 31/12 1939, Per August är 74 år och Anna Hertzman är 66 år.

Om det kommer att finnas något intresse att söka på barnen, 1 son och 2 döttrar så finns ju den möjligheten.

Clara

Jag har tidigare redogjort i denna artikel om de tre yngsta syskonens förehavanden de första åren efter att de lämnat hemmet så nu hakar jag på där jag lämnade Clara tidigare.

Klacksätter är det som står på tur för Clara att ta en pigtjänst på, hon vet att broder Per August arbetar där. 1894 så flyttar de båda syskonen vidare till en ny gård dock inte till samma ställe.

Clara kommer till Hylinge, detta ställe som min far, min farfar, min farfars bror, min farfars brors hustru och nu min farfars syster kommer till. Hon blir där i 2 år sedan blir det Reseberga där broder Per August driver gården och där lillebror Otto Leornard också ansluter. Både Per August och Otto Leonard har gift sig under året1898, året innan Clara kommer till Reseberga och båda svägerskorna har fött barn 1898. Nu kommer Clara att utöka den lilla barnaskaran på Reseberga med ytterligare ett barn, hon föder en (oä) dotter den 28/6 1899, barnet får namnet Astrid Emilia. Som lite kuriosa kan jag nämna att det var barnrikt på Reseberga 60 år senare, flickorna som var fem stycken hette, Kerstin, Ingrid, Barbro, Karin och Eva och var mina kusinbarn. Nils Sköld som min kusin hette var arrendator på gården på 50–60 talet. Nu stannar inte Clara så länge på Reseberga utan flyttar till en annan gård i Häradshammar som heter Brytzebo men även detta ställe blir kortvarigt för redan på hösten 1900 blir det Espedal nr9.

Troligtvis har hon en svår tid då hon är ensam om att ta han om det lilla barnet och samtidigt upprätthålla en pigtjänst. Gårdsägarna tar säkert ingen hänsyn till den dubbla bördan hon har utan finns det något att anmärka på så är det bara att flytta. Men på Espedal träffar hon en ung man, han är 7 år yngre än Clara, han föddes den 21/5 (enl.dopb.den 29/4)1876 och hans namn är John Emil och kommer från Stenvik i Jonbergs socken. Det blir bröllop en augustidag 1902 i Häradshammar (9/8–02) och på årets sista dag föds deras gemensamma dotter, Klara Elvira. Nu är det två flickor i den nya familjen, Astrid Emilia har blivit 2 ½ år men nu sker katastrofen, Clara dör i barnsäng sex dagar efter förlossningen 6/1 1903. Dödsorsak maginflammation. Nu står den nygifte John Emil Ax i Kristineberg ensam med ett dibarn och en liten flicka på 2 år som inte han är far till, hur det går för dem kan bli något för den som är intresserad, kanske blir det jag, vem vet?

Här kommer Claras brorson att närvara vid sorgen över sin faster då han som sin första plats utanför hemmet söker sig till den plats där faster Clara finns. Hjalmar är hans namn och det är bara några månader tills han får åka hem till sin mor och reda upp tragedin efter faderns bortgång. 1903 är året som den 15 åriga pojken vill glömma så fort som möjligt.

Min far och hans syskon talade med vördnad över sin bror som dog redan 1921.

Otto Leonard Johansson/Sahlin

Otto kommer att gifta sig med barndomsvännen Emilia Sofia Lundman men det kommer att dröja ett antal år. Hon kommer till Rönö som 4-åring, det är föräldrarna som flyttat från Björsätter Jonsberg där Emilia är född den 18/1 1877. Fadern är statd. Anders Gustaf Lundman och är barnfödd i Rönö och modern Anna Sofia Jansdotter från Qvarsebo båda är födda 1851. Emilia har en drygt 2 år äldre bror och en 2 år yngre syster.

Hur och varför Otto och Emilia tar sin första plats utanför hemmet på samma gård kan vi bara spekulera i men att det blir på en gård uti Häradshammar socken är klart och gården heter Espedal. Så blir det dräng och pigtjänster för de tu på olika gårdar. Emilia blir kvar på Espedal tills 1897 då hon flyttar till Norrköping och gården Vrinnevid. Otto tar en tur till den gård som hans bror är på och där även syster Clara finns, gården är Lunnebo i Häradshammar. 1892 flyttar Otto till Jonsberg och 1895 så blir han inskriven i militärrullarna och i samband med det så byter han efternamn, han tar sig namnet Salin som sedermera får ett H i stavningen (Sahlin.)

Året efter (1896) är han åter på Espedal, det är klart att det är Emilia som lockar honom eftersom hon har varit på gården hela tiden och det tillsammans med sin 2 år yngre syster Anna Helena. Men Emilia är svårfångad, hon tar nu den plats jag skriver om här ovan, Vrinnevid men något ändrar på planerna för de båda. Emilia är med barn och Otto har ordnat med en ny plats för dem på Resebergas ägor, Aronslund. Nu blir det bröllop och det sker en vårdag 1898 (11/4), barnet, en son som får namnet Martin Leonard föds den 19/7 samma år. Vid giftermålet är Emilia Sofia 21 år och Otto är 24 år.

De båda bröderna, Otto och Per August verkar härma varandra, Per August gifter sig bara drygt en månad senare än Otto (21/5) med sin tillkommande Anna Emilia, båda svägerskorna är i sjätte månaden vid bröllopstillfället. Anna Emilia (båda bröderna har skaffat sig en EMILIA), föder en flicka som får namnet Gertrud Amalia den 8/8. Och inte nog med detta, de brukar gården Berglund Reseberga tillsammans från och med 1898 men redan året därpå flyttar Per August med sin familj då gården har svårt att föda två familjer. Redan 1906 är det ett nytt märkligt sammanträffande, då har Per August arrenderat gården Gårdsjö i 6 år och nu tar Otto över arrendet. Gården ligger i Häradshammar,

han blir där i 8 år och familjen har vuxit under årens lopp. Barn nummer två är Ture Helmer 21/1 01, nr.3. är Signe Emilia 3/9 04, nr.4. är ytterligare en son Arvid Bertil 17/3 07. Det är första gången sedan jag började släktforska som detta enastående vackra namn dyker upp (Bertil).

1914 tar Otto över ett nytt arrende på Valtersten i Östra Stenby socken där han verkar fram till sin allt för tidiga död, 44 år gammal råkar han ut för en blindtarmsinflammation som får en sådan katastrofal utgång. Den 14 Aug. 1918 dör Otto Leornard Sahlin på Söderköpings lasarett.

Nu får Emilia Sofia Lundman/Sahlin en ny titel, hon kommer hädanefter att tilltalas som ”änkan” i alla skrivelser. Änkan Emilia ska jag följa här nedan och även deras barn som fram till den sista pojken hann bli sex stycken, 5:e barnet heter Axel Gustaf Holger som är född den 16/6 1914 och så föds Gunnar Sigvard Emanuel som sista barnet den 15/9 1916.

Emilia Sofia står nu ensam med sex barn, det som något underlättar är att fyra av barnen är så pass gamla att de mer eller mindre klarar sig själva. Dock har hon att ta hand om en fyraåring och en tvååring, Axel och Gunnar.

Nu kan man inte ha kvar arrendet på Valtersten så det blir en tillfällig flytt till Gnedby som ligger i Kuddby socken, det sker 1920 men samma år är man tillbaka till Ö. Stenby för att åter igen året efter flytta till Kuddby och gården Göpperstad. Att det har varit jobbiga år in på 20-talet kan man lätt förstå då familjen fått söka nytt arbete ideligen för sin försörjning.  Äldsta sonen Martin Leonard flyttar till Norrköping 1920 och den enda dottern Signe Emilia flyttar till Blackstad men kommer åter hem till sin mor året därpå, 1921. Emilia Sofia har nu flyttat till Stora Sten i Ö. Stenby och dit kommer även Martin som nu är gift, och detta med Ester Elisabeth Karlsson från Ö. Husby. Hon är tre år yngre än Martin och är född den 11/10 1901. Familjen får en dotter, Margareta Elisabeth, som är född den 26/10 1921.

Jag kommer inte att följa Martin och hans familj men jag vet att han tog drängplats på Händelö utanför Norrköping och att han därefter flyttade in till själva staden för att bosätta sig på Rodgagatan Saltängen. Brädgårdsarbetare och cykelreparatör är några av hans yrken. Senare flyttar han till Nya Rådstugugatan och i detta sammanhang kan nämnas att jag är uppvuxen bara några kvarter från hans bostadsplatser. Även Händelö blir igenkännande då jag också arbetat som jordbruksarbetare (dräng) på denna ö som ligger i inloppet till Norrköpings hamn.

Mor Emilia flyttar till Konungsund Grinneby boställe och gårdsnamnet Nybygget, 1925, hon har då sina barn Ture Helmer som var född 01, Axel Gustaf Holger född 14 och Gunnar Leonard Emanuel född 16 med sig till det nya stället. Det är fel att kalla Ture barn längre, det är tack vare han som familjen får en bostad på Grinneby då han tar en drängtjänst där. Nu har Ture Helmer skaffat sig en fästmö och det blir giftermål den 20/7 1927 hans tillkommande heter Elsa Mathilda född Härn och är 2 år äldre än Helmer. De nygifta flyttar till Åsvitinge station i Kuddby socken och hans yrke blir nu byggnadssnickare.

På gården Nybygget är det broder Arvid Bertil som tar över och blir arrendator och modern med de två minderåriga barnen bor kvar.

Så blir det uppbrott från gården Nybygget 1931, jag har inte gjort någon fullständig uppföljning men det jag vet är att Emilia Sofia Sahlin flyttar till Norrköping och Skolgatan 37, där bor hon tills hon åter söker sig till Konungsund och gården Väsby, året är då 1933.

Det märkliga är att på gården i Väsby bor änkan Ester Maria vars döde make hette Hjalmar Johansson. Hon har tagit en plats som hemföreståndarinna till arrendatorn på gården. Även den 21årige sonen Nils Gösta arbetar på gården.

Det visar sig att Hjalmars far Karl Axel (min farfar) och änkan Emilia Sofias man Otto var bröder. Sonen Nils Gösta övertar gården någon gång på 30-talet.

Emilia Sofia Lundman/Sahlin från Jonsberg dör i Söderköping den 2/7 1951 hon blev 64 år.

Gunnar Sigvard tar arbete på Tittorp Ö Stenby 1931 och flyttar till Kuddby 1932, där överger jag honom.

Jag har också tittat på vad det blev av Axel Gustav Holger född den 6/10 1914, han tog ett jobb som dräng på gården Häljestad i Ö Stenby socken där är han i fyra år. Här slutar jag min sökning och låter Gösta (Gustav ändras till Gösta när han skrivs in i församlingsboken i Ö Stenby, 1931) Axel Gustav (Gösta) Holger Sahlin från Ö Stenby dör den 20/8 1986 i Valdemarsvik. 72 år.

I filmen Återblicken berättar Göstas son Lars Göran om sin far.

Min Farfar och Farmor – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Farmors Syskon