Den ”Falske” Larsson

I bland gör man lite misstag när man ska tolka alla dessa gamla dokument. Men det kan ju också vara intressant.

Änkan Maja Persdotter kommer till Hylinge säteri V. Husby och söker pigtjänst 1811, hon har kommit från Bärbo som ligger någon mil väster om Nyköping. Hon har sin 9 åriga son med sig, det är denne son Lars Larsson som leder mig in på ett felaktigt spår under någon månad i sökandet av mina anfäder.

Hans stamträd har jag följt tillbaka till sekelskiftet 1600-1700. Från hans förfäder som kom från Spångtorp och senare hade stället Gammaläng som låg under Tistad. Lars Larssons förfäder arbetade som torpare på sitt eget ställe men jobbade också på Täckhammar, Tistad och Skrummelhult (ankomsthallen på Skafta flygplats i dag).

Helt förgäves var inte min forskning på Nyköpingslinjen (Se Norrbolinjen) då det visar sig att modern efter många år som piga i Snövelstorp kommer att gifta sig med Johan Fredriks morfar ( Johan Fredrik JF, är min farfars far). Då är Majas son Lars Larsson död sen många år, 10/6 1823. han blev bara 20 år, men anmärkningsvärt är att han dog på det stället som Jöns Ingelsson (JF:s morfar) ägde, Hallstalöten. Jöns giftermål med Maja 1830 blev kortvarigt, efter ett år dog hemmansägaren men dubbelänkan bor kvar på Hallstalöten  och dör 20 år senare. Bärbo Maja som var född 1773 blev 78 år gammal.

Jag vill påminna om att mitt släktträd har funnits i skuggan av Sveriges största enskilda arbetsprojekt, Göta kanal-bygget. Brånsätterlinjen har under mer än 30 år levt med kanalbolagets arbeten kring knutarna. Vad det har haft för påverkan på deras liv kan man bara spekulera i. Men den ende som var med på ett hörn med utgrävningen av kanalen är den ”falske” Lars Larsson. Han jobbade under en kortare tid på en utgård under Lövstad, där var kanalbolaget inkvarterade.

Sjöröveri och Rättshaveri – Tillbaka till förra kapitlet     Till nästa kapital – Min Mor och hennes syskon